REPORTATGE - Innivació artificial a Masella

Sala de control a Pla de Masella
El diumenge 18 de desembre, l'equip de ComunicatsNeu va realitzar una visita per les instal·lacions de producció de neu artificial de Masella. Aquesta visita ens la va fer en David Sirvent, enginyer responsable de la innivació de l'estació.
La nostra visita va començar a Pla de Masella, concretament a la sala de control on hi ha tot el sistema informàtic que controla tots els canons de l'estació en funció de les dades que recullen les estacions meteorològiques distribuïdes per tota la muntanya.El sistema informàtic permet saber la temperatura en temps real, la qualitat de la neu i els canons que funcionen situats en un mapa de pistes. En aquest moment és quan ens vam adonar compte que fer neu és molt més complex que mesclar aire i aigua. De fet, a Masella hi ha tres persones que treballen tota la nit vigilant la producció de neu. L'objectiu és que caigui neu en tot moment (i no aigua) per tal de no provocar una gelera l'endemà.


Sala de màquines situada al costat de la pista Esquirols
Un dels aspectes més impressionants a l'hora de fer neu és la infraestructura que hi ha darrera. Les sales de màquines requerides per a la compressió de l'aire i de l'aigua són immenses. A Masella en concret disposen de 4 sales les quals reben informació actualitzada constantment a l'oficina de Pla de Masella

Nosaltres vàrem tenir l'oportunitat de visitar-ne una i ens vam quedar sorpresos de la gran quantitat de canonades i sistemes que eren necessaris per a una òptima producció de neu. Des dels grans compressors necessaris per a comprimir l'aire a 80 bars de pressió, fins a les canonades que agafen l'aigua del llac.
Compressors

        Bombes d'aigua                 Alta pressió mescla interna     FONT: Masella

I ara entrem en un dels temes més interessants... Els canons de neu. Hi ha molts tipus de canons preparats per gairebé totes les condicions meteorològiques:
Primer de tot els distingim en dos grans grups: els de baixa i els d'alta pressió.
- Els de baixa pressió  porten una turbina al darrere que ajuda a assecar la gota. Produeixen molta neu però el cost del canó és molt elevat i el seu consum d'energia també.
- Els d'alta pressió són les típiques llances que veiem en general a les estacions. 
Alta pressió mescla interna
Dins del grup dels d'alta pressió trobem els de mescla interna i els de mescla externa. 
          -mescla interna: l'aire i l'aigua es mesclen a dins del canó i surten pel mateix lloc. Aquests són menys productius però s'utilitzen a cotes altes, on el vent bufa més fort.
          -mescla externa: l'aire i l'aigua es barregen a l'exterior. Aquests són molt productius però  si el vent bufa fort, l'aire anirà en la direcció del vent, i l'aigua caurà directament a la pista i provocarà una gelera.Canó de baixa pressió fent neu a Pla de Masella
 El consum d'energia a les estacions és molt important. A Masella, disposen d'una tarifa plana i no poden passar-se d'aquest límit ja que, sinó tenen una penalització per part de la companyia elèctrica, tot i que a vegades fent números val la pena passar-se una miqueta del límit i pagar la penalització, que no pas pagar un preu més elevat durant tot l'any.Bombeig d'aigua

Arqueta d'un canó


Sala de màquines i llacDavid Sirvent     Francesc Tarrús   Romà Martí

Aquesta visita no haguès estat possible sense l'ajuda d'en Ramon Boter. Tot plegat va ser un dia molt productiu!

Comentaris