Dijous 9 de gener de 1986 // Jueves 9 de enero de 1986

Aquest dia es va estrenar el primer Temps de Neu, i aquest era el comunicat de neu!

Este día se estrenó Temps de Neu, y este fue el parte de nieve!